Lệ phí gia hạn visa Mỹ – Visadep.vn – Visa Đẹp là Đậu Visa

Lệ phí gia hạn visa Mỹ Đương đơn gia hạn visa, bao gồm cả trẻ em, đều phải trả lệ phí gia hạn visa Mỹ. Phí này còn được gọi là MRV, khoản phí này sẽ không được hoàn trả, không được chuyển nhượng. Phải đóng phí này dù có được cấp thị thực hay […]

Thủ tục cần thiết để xin visa đi Mỹ diện du lịch, công tác ( Thương mại), thăm thân 2017

Thủ tục cần thiết để xin visa đi Mỹ Thủ tục để xin visa đi Mỹ hiện nay là vấn đế quan tâm của rất nhiếu người, Người ta gọi đi Mỹ là giấc mơ. Dịch vụ Visa tại Visadep.vn xin hướng dẫn các bạn những thủ tục cần thiết để xin visa Mỹ như […]