Receipt number là gi? Kiểm tra hồ sơ bằng receipt number như thế nào?

Receipt number là gi? Receipt number là là số biên nhận hồ sơ hay số hồ sơ nhập tịch và di trú bắt đầu bằng 3 chữ và 10 số theo sau: EAC: Vermont Service Center LIN: Nebraska Service Center SRC: Texas Service Center MSC: Missouri Service Center Nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng […]