Các loại Visa định cư Mỹ EB theo diện việc làm nên biết

Các loại Visa định cư Mỹ EB theo diện việc làm nên biết Hằng năm, Chính phủ Mỹ cấp khoảng 140.000 Visa định cư theo diện việc làm EB cho người ngoại quốc. Có 5 loại visa chính: EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Khác với visa không định cư, Visa theo diện việc làm cho phép […]