Trang chủ Authors Posts by Visadep.vn

Visadep.vn

337 POSTS 48 Bình luận
Visadep.vn với kinh nghiệm 7 năm và xử lý hàng ngàn hồ sơ. Chúng tôi hạnh phúc khi đồng hành cùng bạn . Hãy cùng chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm xin visa của bạn để có thể giúp người Việt Nam vươn ra Thế Giới.
    Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 14/8/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 09/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 9/2022 Diện visa​Tháng 08/2022Tháng 09/2022So...
   Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 14/7/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 07/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 8/2022 Diện visa​Tháng 07/2022Tháng 08/2022So với lịch...
   Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 14/6/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 07/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 7/2022 Diện visa​Tháng 06/2022Tháng 07/2022So với lịch...
   Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 13/5/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 06/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 6/2022 Diện visa​Tháng 05/2022Tháng 06/2022So với lịch...
  Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 13/4/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 05/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 5/2022 Diện visa​Tháng 04/2022Tháng 05/2022So với lịch...
  Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 16/3/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 04/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 4/2022 Diện visa​Tháng 03/2022Tháng 04/2022So với lịch...
  Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 16/2/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 03/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 3/2022 Diện visa​Tháng 02/2022Tháng 03/2022So với lịch...
    Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 08/12/2021 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 01/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 1/2022 Diện visa​Tháng 12/2022Tháng 01/2022So với lịch...
  Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 07/1/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 02/2022 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 2/2022 Diện visa​Tháng 01/2022Tháng 02/2022So với lịch...
  Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 14/11/2021 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 12/2021 như sau:Lịch visa – lịch chiếu kháng 12/2021 Diện visa​Tháng 11/2021Tháng 12/2021So với lịch...