Trang chủ Authors Posts by visadep.vn

visadep.vn

78 POSTS 0 Bình luận
Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 213 ngày 18/3/2021    Tải danh sách tại ​đây​​: DS 213.pdf  Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Lào
Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 212 ngày 17/3/2021  Tải danh sách tại ​đây​​: DS 212.pdf Nguồn: DSQ Việt Nam tại Lào
Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 210 ngày 15/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 210.pdf
Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 209 ngày 12/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 209.pdf
​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 208 ngày 11/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 208.pdf
​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 207 ngày 10/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 207.pdf   Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 204 ngày 04/3/2021 Danh sách công dân Việt Nam đăng ký...
THÔNG BÁO về việc đăng ký về trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Malaysia về nước lần thứ 11Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với ĐSQ Việt Nam tại Malaixia: ĐSQ Việt Nam tại Malaixia Nguồn: ĐSQ Việt Nam...
Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 206 ngày 09/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 206.pdf Nguồn: ĐSQ Vệt Nam tại Lào Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 205 ngày 05/3/2021 Danh sách công...
Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 205 ngày 05/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 205.pdf Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Lào Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 204 ngày 04/3/2021 Danh sách công...
Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 204 ngày 04/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 204.pdf Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Lào   Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 205 ngày 05/3/2021 Danh sách công...