ĐĂNG KÝ CHUYẾN BAY BẢO HỘ CÔNG DÂN TỪ TORONTO – THÁNG 06/2021

I. Đại sứ quán Việt Nam tại Canada nhận được thông báo của các cơ quan chức năng về chuyến bay bảo hộ công dân tiếp theo đưa công dân về nước...

Chuyến bay cách ly tập trung 28/06/2021 từ Nhật Bản về Việt Nam

Thông báo: Chuyến bay cách ly tập trung 28/06/2021 Đại sư quán thông báo chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước như sau: Ngày khởi hành: 28/06/2021 Số lượng khách...
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 213 ngày 18/3/2021    Tải danh sách tại ​đây​​: DS 213.pdf  Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Lào
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 212 ngày 17/3/2021  Tải danh sách tại ​đây​​: DS 212.pdf Nguồn: DSQ Việt Nam tại Lào
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 210 ngày 15/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 210.pdf
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 209 ngày 12/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 209.pdf
lào

​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 208 ngày 11/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 208.pdf
lào

​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 207 ngày 10/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 207.pdf   Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh...

THÔNG BÁO về việc đăng ký về trên chuyến bay đưa công dân Việt...

THÔNG BÁO về việc đăng ký về trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Malaysia về nước lần thứ 11Thông tin chi tiết vui lòng liên...
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 206 ngày 09/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 206.pdf Nguồn: ĐSQ Vệt Nam tại Lào Danh sách công dân Việt...

Bài viết mới