Cổ đông là gì?

0
61
- Advertisement -

Cổ đông là gì?

Khái niệm

Cổ đông là thành viên trong công ty cổ phần sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, trong đó cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức, cổ đông phải chịu trách nhiệm tới các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. 

Điều kiện thành cổ đông

Điều kiện thành cổ đông sáng lập

  • Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức có góp vốn bằng tài sản để sở hữu ít nhất một phần cổ phần.
  • Doanh nghiệp được thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập.
  • Mỗi cổ đông sáng lập phải sở hữu ít nhất 20% cổ phần trên tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp tại thời điểm thành lập. 

Điều kiện làm cổ đông phổ thông

  •  Cổ đông phổ thông phải sở hữu cổ phần phổ thông của doanh nghiệp.

Điều kiện làm cổ đông ưu đãi

  • Cổ đông cần sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.

Quyền hạn cổ đông phổ thông

  • Được tham dự buổi họp, thực hiện quyền biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội cổ đông.
  • Được biết số phiếu biểu quyết của cổ đông. 
  • Nếu phát hiện sai sót các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết có quyền yêu cầu Công ty tiến hành sửa đổi.
  • Nếu công ty rơi trường hợp giải thể và phá sản thì tài sản còn lại thì cổ đông có quyền yêu cầu chia tương ứng với tỷ lệ vốn mà các cổ đông đã góp vào công ty.

bài viết được biên tập bởi visadep.vn

 

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

- Advertisement -

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

- Advertisement -
CÔNG TY TNHH VISA ĐẸP
Bạn Cần Tư Vấn Làm hộ chiếu ONLINE Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 0903.782.118

Bạn Cần Tư Vấn Gia Hạn Visa, Thẻ Tạm Trú, Lao động, Đầu Tư, Thăm Thân Nhân Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 0903.782.118

Bạn Cần Tư Vấn Xin Visa Đi Các Nước Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 0903.782.118

Bạn Cần Tư Vấn Tour Du Lịch, Vé Máy Bay  

GỌI NGAY: 0903.782.118

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here