ĐĂNG KÝ LỊCH HẸN VISA BA LAN Ở ĐÂU?


Để có thể đặt lịch hẹn cho việc xin visa Ba Lan, với tất cả các mục địch Du học, Thăm thân, Công tác, Lao động…các bạn truy cập vào hệ thống E-konsulat tại địa chỉ: https://www.e-konsulat.gov.pl/.

Tại đây các bạn chọn Quốc gia Việt Nam và nơi nộp hồ sơ ở Hà Nội. Sau đó hệ thống sẽ chuyển sang các lựa chọn về việc xin Visa Quốc gia hay Schengen, cũng như mục đích nộp đơn xin thị thực.

Lưu ý: Lịch hẹn thường được mở ngẫu nhiên, nên các bạn chịu khó chờ đợi.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here