Đề án là gì?

0
28
- Advertisement -

Đề án là gì?

1. Đề án là gì?

Đề án chính là một văn kiện được trình lên cấp cao hơn hoặc là một cơ quan nào đó có chủ quyền.

Sau khi đề án đã được phê chuẩn, từ đó sẽ hình thành các dự án, chương trình hoặc đề tài theo những yêu cầu đặt ra của đề án.

 

2. Nhiệm vụ của đề án

Đưa ra các kế hoạch, dự án, vạch sẵn những điểm mạnh, phương hướng để thực hiện một kế hoạch công việc nào đó.

Mang tính chất quan trọng vì nó định hướng người làm đề án và những tổ chức phê duyệt đề án, phương hướng của đề án.

Hướng dẫn xây dựng một đề án hoàn chỉnh:

- Advertisement -

Xác định mục tiêu vấn đề đặt ra trong đề án.

Thiết kế hoạt động của đề án cần xuất phát từ nguyên nhân, sau đó phân tích vấn đề các bên có liên quan đến đề án.

3. Cách viết đề án

Thu thập các thông tin cơ bản.

Sử dụng những khái niệm liên quan.

Chương trình được xây dựng trong đề án.

Chi phí để thực hiện đề án.

Cách viết đề án kinh doanh:

Chuẩn bị trước khi viết đề án kinh doanh.

Viết bảng tóm lược đề án.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 390

- Advertisement -

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here