CÔNG CHỨNG CÁC LOẠI GIẤY TỜ VISA – HỘ CHIẾU

Để có một bộ hồ sơ xin visa hoàn chỉnh thì cẩn phải có đầy đủ các loại giấy tờ, trong đó có những giấy tờ cần được dịch thuật ngôn ngữ từ tiếng Việt sang các tiếng ngoại ngữ nhằm đáp ứng đúng yêu cầu đưa ra của lãnh sự quán các nước. Theo […]