Thẻ tạm trú Việt Nam là gì ?

Đối với người nước ngoài muốn vào Việt Nam cư trú dài hạn để phục vụ mục đích lao động, kinh doanh, hoặc thăm thân nhân thì cần phải đến cơ quan có thẩm quyền để xin cấp thẻ cư trú tại Việt Nam.

Những trường hợp người mang quốc tịch nước ngoài được luật pháp Việt Nam cho cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam

  • Người mang quốc tịch nước ngoài là thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Người mang quốc tịch nước ngoài là chủ sở hữu, chủ đầu tư của công ty TNHH một thành viên (không áp dụng đối với người đại diện theo ủy quyền)
  • Đối với công ty cổ phần: người mang quốc tịch nước ngoài phải là thành viên của hội đồng quản trị.
  • Đối với người mang quốc tịch nước ngoài là luật sư đã được Bộ Tư Pháp Việt Nam cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam.
  • Người mang quốc tịch nước ngoài đã có giấp phép lao động tại Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
  • Học sinh, sinh viên, chuyên gia mang quốc tịch nước ngoài đang học tập, làm việc theo các trương trình hợp tác, dự án mang tầm vóc quốc gia được ký kết giữa các bộ ngành liên quan và được chính phủ phê duyệt.
  • Có cha hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc chồng, con đã được cấp thẻ tạm trú Việt Nam.

Thời gian và thủ tục làm thẻ tạm trú sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng loại thẻ. Để được tư vấn kĩ lưỡng và chính xác nhất theo từng trường hợp, vui lòng liên hệ với visadep theo số 0903.902.986

Sau khi hết hạn thẻ tạm trú tại Việt Nam nếu người nước ngoài còn muốn ở lại Việt Nam thực hiện những việc còn dang dở thì cần phải thực hiện việc gia hạn thẻ tạm trú. Việc gia hạn thẻ tạm trú do doanh nghiệp, tổ thức công ty nơi người lao động mang quốc tịch nước ngoài làm việc, công tác phải tiến hành làm thủ tục gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam.

Hãy liên hệ với Visadep để được sử dụng dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú, gia hạn thẻ tạm trú Việt Nam nhanh chóng, chất lượng và chính xác nhất.

Rate this post