Trang chủ Dịch vụ xuất nhập cảnh

Dịch vụ xuất nhập cảnh

Các dịch vụ liên quan đến xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam. Hộ khẩu, hộ chiếu (passport), chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, gia hạn visa, công văn nhập cảnh,…

REQUIREMENTS FOR VISA EXTENSION AND REVEWAL VIETNAM

How to extend/renew your visa in Vietnam. Once you are in Vietnam, you can choose between extending your visa or renewing your visa depending on your travel needs. Please find the guide below...

Thủ tục gia hạn Thẻ tạm trú cho chuyên gia người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài – (temporary residence card) có thể xem là một visa dài hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho người...

Thủ tục cấp mới Thẻ tạm trú cho lao động kỹ thuật là người...

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - (temporary residence card) có thể xem là một visa dài hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho...

Thủ tục xin cấp Thẻ tạm trú cho Trưởng phòng đại diện là người...

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - (temporary residence card) có thể xem là một visa dài hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho...

Thủ tục cấp mới Giấy phép lao động cho Giám đốc, Phó giám đốc...

Hiện nay nhiều doanh nghiệp trong nước có nhu cầu thuê người lao động người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, lao động có tay nghề để làm việc tại...

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú cho Giám đốc, Phó giám đốc là...

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - (temporary residence card) có thể xem là một visa dài hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho...

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú cho chuyên gia là người nước ngoài

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài - (temporary residence card) có thể xem là một visa dài hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền cấp cho...

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì? Bài viết này Visadep sẽ cùng các bạn thạm khảo nhé.Thẻ tạm trú cho người nước ngoài là gì? Thẻ tạm...

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú cho chủ đầu tư là người nước...

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú cho chủ đầu tư là người nước ngoài là gì? Điều kiện và hồ sơ cần thiết để xin thẻ tạm trú cho chủ đầu...

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo diện giấy...

Thủ tục cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo diện giấy phép lao động là gì? điều kiện để người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú và thời...

Bài viết mới

POPULAR