Thủ tục cấp mới Giấy phép lao động cho Giám đốc, Phó giám đốc...

Hiện nay nhiều doanh nghiệp trong nước có nhu cầu thuê người lao động người nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, lao động có tay nghề để làm việc tại...

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp, cấp lại là bao lâu?

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp, cấp lại là bao lâu? Bài viết này Visadep và các bạn sẽ cùng tìm hiểu nhé.Thời hạn của giấy phép lao động được cấp Thời...

Thủ tục xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước...

Thủ tục xin Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động là bước đầu tiên mà doanh nghiệp phải thực hiện khi xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm...

Các hình thức làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam

Các hình thức làm việc của người nước ngoài tại Việt Nam gồm những hình thức nào? Visadep sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé.Các hình thức làm việc của người nước...

Hướng dẫn thủ tục cấp mới Giấy phép lao động cho nhà quản lý

Giấy phép lao động cho nhà quản lý. Nhà quản lý là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân. Bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân,...

Mẫu số 2 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động...

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một...

Mẫu số 7 – Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép lao động...

Mẫu số 7 hay Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép lao động được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của...

Mẫu 01 – Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu 01 hay Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động là một trong những loại giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục xin công văn chấp thuận...

Danh sách các bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động

Danh sách các bệnh viện khám sức khỏe cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài nên khám sức khỏe làm Giấy phép lao động ở đâu? Visadep sẽ...

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện...

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện là người nước ngoài như thế nào, gồm các bước gì,...Hãy cũng theo dõi bài viết của Visadep...

Bài viết mới

POPULAR