Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú cho thân nhân người nước ngoài đang...

Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã được cấp thẻ tạm trú hoặc có đủ điều kiện được cấp thẻ tạm trú có thể đưa thân...

Dịch vụ làm thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài

Thẻ tạm trú Việt Nam dành cho người nước ngoài phục vụ cho mục đích cư trú dài hạn, phục vụ mục đích lao động, kinh doanh hoặc thăm thân nhân. Thẻ...

DỊCH VỤ XIN CẤP MỚI THẺ TẠM TRÚ 5 NĂM

Hiện nay thẻ tạm trú được cấp cho người nước ngoài có thời hạn tối thiểu là 1 năm và tối đa không quá 5 năm. Tùy vào từng trường hợp cụ...

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thẻ tạm trú là một trong những giấy tờ quan trọng để người nước ngoài có thể cư trú hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam....

Dịch vụ xin cấp thẻ tạm trú thời hạn 1 năm

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp cho người nước ngoài với thời hạn...

THỦ TỤC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thẻ thường trú cho người nước ngoài. Đối với người nước ngoài muốn vào Việt Nam cư trú dài hạn để phục...

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Đối với người nước ngoài muốn vào Việt Nam cư trú dài hạn để...

DỊCH VỤ LÀM THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài. Đối với người nước ngoài muốn vào Việt Nam cư trú dài hạn để phục vụ mục đích lao động, kinh doanh, hoặc thăm thân...