Doanh thu bán hàng là gì?

0
29
- Advertisement -

Doanh thu bán hàng là gì?

1. Doanh thu bán hàng là gì?

Doang thu bán hàng là bao gồm toàn bộ số tiền đã thu được từ việc buôn bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.

Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được nhằm làm tăng vốn cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Vì vậy, việc tăng doanh thu là tăng lượng tiền cho doanh nghiệp.

Doanh thu bán hàng bao gồm doanh thu bán hàng ra ngoài và doanh thu bán hàng nội bộ.

Các sản phẩm hàng hóa biếu, tặng hay tiêu dùng nội bộ, dùng để trả lương, thưởng cho cán bộ công nhân viện, hàng hóa thanh toán công nợ cũng phải được hạch toán để xác định doanh thu bán hàng.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng gồm những gì?

Chiết khấu thương mại.

- Advertisement -

Hàng hóa bị trả lại do lỗi hoặc khách hàng từ chối thanh toán.

Các loại thuế bắt buộc của nhà nước đối với doanh nghiệp.

Giảm giá hàng bán do hàng kém chất lượng, sai quy cách hoặc bị lạc hậu.

Trong doanh nghiệp cần phân biệt được 2 thuật ngữ chính về doanh thu:

Doanh thu tổng thể.

Doanh thu thuần.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 464

- Advertisement -

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here