Mất hộ chiếu

Do không cần thận hoặc 1 số vấn đế ngoài kiểm soát. Cá nhân tại Việt Nam khi mất hộ chiếu cần làm đơn báo mất hộ chiếu (Dowload tại đây)

Phí xin cấp lại hộ chiếu khi bị mất hoặc hư hỏng là 400.000VNĐ

Visadep.vn xin hướng dẫn thủ tục làm hồ sơ xin cấp lại hộ chiếu khi bị mất:

Thủ tục cấp mới, cấp lại khi bị mất hư hỏng, sửa đổi bổng sung hộ chiếu phổ thông

Làm hộ chiếu online

Lệ phí làm hộ chiếu

Làm hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here