Học Bổng Canada – ASEAN Và Trao Đổi Giáo Dục Để Phát Triển (SEED)

0
183

Học Bổng Canada-ASEAN Và Trao Đổi Giáo Dục Để Phát Triển (SEED)

Chương trình Học bổng Canada-ASEAN và Trao đổi Giáo dục để Phát triển (SEED) cung cấp cho sinh viên từ các quốc gia thành viên của ASEAN cơ hội trao đổi ngắn hạn để học tập hoặc nghiên cứu tại các trường cao đẳng, trình độ đại học và sau đại học ở Canada

Học bổng Canada-ASEAN

Deadline: 04/03/2021

Điều kiện

Các ứng cử viên phải là công dân của một quốc gia thành viên ASEAN (Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào)), Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam).

 • Ứng viên phải được gửi đơn đăng ký thông qua một tổ chức của Canada, xem thêm về điều kiện đối với tổ chức tại đây
 • những người đã có quốc tịch Canada hoặc những người đã nộp đơn xin thường trú tại Canada không đủ điều kiện;
 • đã tham gia chương trình học bổng trao đổi do Chính phủ Canada tài trợ thì không đủ điều kiện;
 • đã đăng ký vào một chương trình cấp bằng hoặc văn bằng tại một trường đại học hoặc cao đẳng của Canada không đủ điều kiện
 • phải được ghi danh toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục sau trung học ở một quốc gia đủ điều kiện và trả khoản học phí nào do cơ sở giáo dục đó quy định tại thời điểm nộp đơn và trong toàn bộ thời gian trao đổi;
 • phải chịu trách nhiệm về  việc xin giấy phép học tập hoặc làm việc  (nói chung là phải có giấy phép học tập cho khóa học và giấy phép làm việc là cần thiết cho nghiên cứu);
 • phải chọn một lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu phù hợp và đóng góp vào việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững; và phải nộp một lá thư trình bày ý định (tối đa một trang) nêu rõ lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu đã chọn đóng góp như thế nào vào Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và cách ứng viên sẽ áp dụng kiến ​​thức để giúp chống lại đói nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực ASEAN . Thư ý định ứng viên phải bao gồm những điều sau:
  1. Mô tả ngắn gọn về lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu đã chọn;
  2. Giải thích ngắn gọn về cách lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu đã chọn phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững;
  3. Việc xác định (các) Mục tiêu Phát triển Bền vững mà lĩnh vực học tập hoặc nghiên cứu đã chọn phù hợp với đất nước của mình, cụ thể:

– Đối với các ứng viên đến từ Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam: vui lòng giải thích ngắn gọn về cách bạn dự định sử dụng việc học ở Canada để giúp chống lại đói nghèo ở quê nhà;

– Đối với ứng viên đến từ Brunei và Singapore: vui lòng giải thích ngắn gọn về cách bạn dự định sử dụng việc học ở Canada để giúp chống lại đói nghèo ở một trong tám quốc gia ASEAN khác được liệt kê ở mục trên.

Lợi ích

Giá trị học bổng thay đổi tùy thuộc vào thời gian và cấp học :

 • 10.200 CAD cho sinh viên cao đẳng, đại học hoặc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong tối thiểu bốn tháng hoặc một kỳ học tập hoặc nghiên cứu;
 • 12.700 CAD cho nghiên cứu sinh (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong thời gian từ năm đến sáu tháng học tập hoặc nghiên cứu; hoặc là
 • 15,900 CAD cho sinh viên đại học và cao đẳng trong thời gian tám tháng hoặc hai kỳ học tập hoặc nghiên cứu.

Xem thêm thông tin tại: https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng#tab_1528377661_0

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here