Facility trong ngân hàng là gì?

0
18
- Advertisement -

Facility trong ngân hàng là gì?

1. Facility trong ngân hàng là gì?

Facility trong ngân hàng là một phương thức thỏa thuận với ngân hàng cho phép một công ty hay tổ chức vay tiền nhất định.

2. Một vài ví dụ về facility

His facility for languages is astonishing. (Cơ sở ngôn ngữ của anh ấy thật đáng kinh ngạc)

3. Một vài từ đồng nghĩa với facility

Ability, capbility, talent, efficiency, feature, proficiency và compeyence.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

- Advertisement -

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 466

- Advertisement -

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here