Làm hộ chiếu mất bao lâu? Thủ tục gồm những gì?

Làm hộ chiếu mất bao lâu là thắc mắc của mọi người khi chuẩn bị nộp hô sơ xin cấp mới, làm lại hoặc sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông. Visadep.vn xin tư vấn như sau:

Thông thường thời gian để phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh thành phố xét duyệt hộ sơ kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định là : (thông thường là 14 ngày làm việc)

Thủ tục làm hộ chiếu diện cấp mới, sửa đổi, cấp lại theo quy định:

Thủ tục làm hộ chiếu cho trẻ em

Làm hộ chiếu online ở TPHCM và Hà Nội

Thủ tục làm hộ chiếu 2017

Lệ phí làm hộ chiếu 2017

Rate this post