lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 213 ngày 18/3/2021    Tải danh sách tại ​đây​​: DS 213.pdf  Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Lào
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 212 ngày 17/3/2021  Tải danh sách tại ​đây​​: DS 212.pdf Nguồn: DSQ Việt Nam tại Lào
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 210 ngày 15/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 210.pdf
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 209 ngày 12/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 209.pdf
lào

​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 207 ngày 10/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 207.pdf   Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh...

THÔNG BÁO về việc đăng ký về trên chuyến bay đưa công dân Việt...

THÔNG BÁO về việc đăng ký về trên chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Malaysia về nước lần thứ 11Thông tin chi tiết vui lòng liên...
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 206 ngày 09/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 206.pdf Nguồn: ĐSQ Vệt Nam tại Lào Danh sách công dân Việt...
lào

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam...

Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 205 ngày 05/3/2021Tải danh sách tại ​đây​​: DS 205.pdf Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Lào Danh sách công dân Việt...
lào

Danh sách công dân VN đăng ký xuất cảnh Lào ngày 28/1/2021

Danh sách công dân VN đăng ký xuất cảnh Lào ngày 28/1/2021​Danh sách công dân Việt Nam đăng ký xuất cảnh Lào về Việt Nam đợt 184 ngày 28/01/2021.​Tải danh sách tại...
mail bảo hộ

Hòm mail bảo hộ công dân mới cho người Việt tại Nhật Bản

Hòm mail bảo hộ công dân mới cho người Việt tại Nhật BảnĐại sứ quán lập hòm mail mới để phục vụ việc Bảo hộ công dân tại Nhật Bản, tránh quá...

Bài viết mới