Phân biệt However, Although và Because

0
22
- Advertisement -

Phân biệt However, Although và Because

1. However

However: tuy nhiên

Cấu trúc: However + clause

However dùng để giới thiệu một sự việc có ý nghĩa trái ngược với sự việc được nhắc trước đó

I studied very hard. However, I failed the exam.

2. Although

Although: mặc dù

- Advertisement -

Cấu trúc: Although + clause

Although có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa hai mệnh đề

Although I have studied hard, I failed the exam.

3. Because

Because: bởi vì

Cấu trúc: Because + clause

Because dùng để chỉ nguyên nhân, luôn đứng trước mệnh đề phụ thuộc

He failed the exam because he didn’t study last night.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 416

- Advertisement -

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here