Lệ Phí làm hộ chiếu

Lệ Phí làm hộ chiếu ( Passport ) theo quy định của bộ công an Việt Nam. Sau đây Visadep.vn giải đáp thắc mắc của các bạn trước khi quyết định làm hộ chiếu cho mình.

Dự trên các cơ sở pháp lý:

+ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

+ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

+ Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

+ Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

Lệ phí làm hộ chiếu được quy định cụ thể như sau:

– Trường hợp cấp mới hộ chiếu phổ thông (Passport) : 200.000VNĐ/ cuốn.

– Trường hợp cấp lại hoặc sửa đổi: 50.000VNĐ/ cuốn

– Trường hợp cấp lại hoặc sửa đổi do mất hoặc hư hỏng: 400.000VNĐ/ cuốn.

Tùy vào từng trường hợp mà mức Phí làm hộ chiếu được áp dụng khác nhau. Do đó các bạn cần chú ý trước khi đi làm (Passport) hộ chiếu của mình.

Xêm thêm:

Thủ tục làm hộ chiếu

Thủ tục làm hộ chiếu online tại Tp. HCM và Hà Nội

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here