Quy Chế Hoạt Động

Website Visadep.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Visadep.vn là Website cung cấp dịch vụ về visa  các dịch vụ xuất nhập cảnh.

Visadep.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin trực tuyến về các loại hình dịch vụ nêu trên.

I) Nguyên tắc chung

Website Visadep.vn do CÔNG TY TNHH VISADEP MEDIA thực hiện hoạt động và vận hành.

Dịch vụ trên website luôn đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

II) Quy định chung

Tên Miền Website : Visadep.vn

Định nghĩa chung:

  • Khách hàng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về Dịch vụ được đăng trên website
  • Thành viên tham gia  trên website là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ trên website.