Trang chủ Tags Biểu hiện của đúng giờ

Tag: biểu hiện của đúng giờ

Các quy tắc đúng giờ của người Nhật

Các quy tắc đúng giờ của người Nhật là luôn đúng giờ với mọi hình thức trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là giờ hẹn, giờ đi làm, giờ dự tiệc...

Bài viết mới