Trang chủ Tags Cách ghi tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Tag: cách ghi tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú

Mẫu NA8 – Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước...

Mẫu NA8 Mẫu NA8 hay mẫu tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an...

Bài viết mới