Trang chủ Tags đáp lại lời cảm ơn bằng tiếng nhật

Tag: đáp lại lời cảm ơn bằng tiếng nhật

Hội thoại cảm ơn bằng tiếng Nhật

Hội thoại cảm ơn bằng tiếng Nhật. Để nói “Cảm ơn” đúng cách trong tiếng Nhật, cần phải xem bạn muốn nói theo hoàn cảnh nào. Có rất nhiều cách nói cảm...

Bài viết mới