Trang chủ Tags Gia hạn visa 3 tháng 1 lần

Tag: gia hạn visa 3 tháng 1 lần

Thủ tục gia hạn visa 1 năm nhiều lần cho ngưới nước ngoài

Gia hạn visa 1 năm Theo quy định Việt Nam, công dân nước ngoài (hay người mang quốc tịch nước ngoài) sau khi hết hạn visa Việt Nam. Vẫn muốn tiếp tục ở...

Thủ tục gia hạn visa 6 tháng nhiều lần cho ngưới nước ngoài

Gia hạn visa 6 tháng  Theo quy định Việt Nam, công dân nước ngoài (hay người mang quốc tịch nước ngoài) sau khi hết hạn visa Việt Nam. Vẫn muốn tiếp tục ở...

Thủ tục gia hạn visa 3 tháng nhiều lần cho người nước ngoài

Gia hạn visa 3 tháng nhiều lần Theo quy định Việt Nam, công dân nước ngoài (hay người mang quốc tịch nước ngoài) sau khi hết hạn visa Việt Nam. Vẫn muốn tiếp...

Thủ tục gia hạn visa 3 tháng 1 lần cho người nước ngoài

Gia hạn visa 3 tháng 1 lần Theo quy định Việt Nam, công dân nước ngoài (hay người mang quốc tịch nước ngoài) sau khi hết hạn visa Việt Nam. Vẫn muốn tiếp...

Bài viết mới