Trang chủ Tags Gia han visa khẩn

Tag: gia han visa khẩn

Dịch vụ xin gia hạn visa KHẨN cho người nước ngoài

Để thực hiện xin gia hạn visa cho người nước ngoài, thời gian trả kết quả của cơ quan nhà nước thường trong vòng 5 - 7 ngày làm việc kể từ...

Bài viết mới