Trang chủ Tags Hướng dẫn điền tờ khai đề nghị cấp thị thực gia hạn tạm trú

Tag: hướng dẫn điền tờ khai đề nghị cấp thị thực gia hạn tạm trú

Mẫu đơn NA5 – Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm...

Mẫu NA5 là tờ khai đề nghị cấp thị thực, xin gia hạn tạm trú của tổ chức, cá nhân bảo lãnh người nước ngoài. Trước khi điền mẫu đơn này, bạn nên tìm...

Bài viết mới