Trang chủ Tags Mẫu báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Tag: mẫu báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu số 2 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động...

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một...

Bài viết mới