Trang chủ Tags ủy ban mặt trận tổ quốc

Tag: ủy ban mặt trận tổ quốc

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếng anh là gì?

Ủy ban mặt trận tổ quốc tiếng anh là the Central Committee the Vietnam Fatherland Front. Là thắc mắc của nhiều bạn khi dịch văn bản từ tiếng Việt sang Tiếng Anh.--------------------------Quý khách còn thắc...

Bài viết mới