Trang chủ Tags Việt nam

Tag: việt nam

Mã bưu chính của quốc gia Việt Nam là bao nhiêu ?

Mã bưu chính của Việt nàm là gì ? Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng...

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếng anh là gì?

Ủy ban mặt trận tổ quốc tiếng anh là the Central Committee the Vietnam Fatherland Front. Là thắc mắc của nhiều bạn khi dịch văn bản từ tiếng Việt sang Tiếng Anh.--------------------------Quý khách còn thắc...

Bài viết mới