ULTRA có nghĩa gì?

0
13
- Advertisement -

ULTRA có nghĩa gì?

Một số nghĩa của ULTRA

  • Ultra (noun): Người cực đoan, người quá kích.  
  • Ultra (adjective): Cực độ, cực đoan, quá khích.
  • Ultra còn là một tiền tố chỉ quá, cực, hơn mức bình thường

Ví dụ về ULTRA

  • Ultra fiche: tấm vi phim cực nhỏ
  • Ultra modern: cực kỳ tối tân, cực kỳ hiện đại. 
  • Ultra rapid: Cực nhanh.
  • Ultra short: Cực ngắn
  • Ultra sound: Cực âm.
  • It’s an ultra special royal flush: Nó là một tuyệt phẩm tuyệt vời.
  • When something becomes ultra – low cost, it becomes massively scalable: Khi một cái gì đó trở nên cực rẻ, nó sẽ được phổ biến trên diện rộng.

bài viết được biên tập bởi visadep.vn

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

- Advertisement -

- Advertisement -

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here