CHECK LIST VISA ARGENTINA

(Du Lịch)

 1. 01 ảnh 4.5 x 4.5 ( nền trắng không quá 6 tháng)
 2. Hộ chiếu bản gốc
 3. CMND ( Photo, công chứng)
 4. Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (bản sao, công chứng)( nếu có)
 5. Chứng minh tài chính: giấy tờ nhà đất (nếu có), sổ tiết kiệm tối thiểu 100.000.000Vnd (nếu có), (bản sao công chứng không quá 2 tháng), hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000Vnd…
 6. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người mời và người xin Visa.
 7. Người bảo lãnh:
 • Thư mời (bản gốc).
 • Giấy bảo lãnh (bản gốc).
 • Lịch trình chuyến đi (bản gốc).
 • Bản sao hộ chiếu (bản gốc).
 • Bản sao thẻ cư trú nếu người mới là không phải là người Argentina.
 • Nếu giữa người mời và người được mời có mối quan hệ họ hàng thì phải có các giấy tờ liên quan chứng minh (giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn…)
 • Bản sao hộ tịch/ Giấy xác nhận hiện đang cư trú tại Argentinatrong 3 tháng gần nhất.
 • Nếu người mời chi trả phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:
 • Xác nhận công việc.
 • Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng.
 1. Chứng minh công việc:
 • Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có (công chứng).
 • Nhân viên: Hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ đi du lịch (bản sao có đóng dấu treo công ty).

Thời gian làm việc trung bình: 7 ngày làm việc.

 

 

CHECK LIST VISA ARGENTINA

(Thăm Thân)

 1. 01 ảnh 4.5 x 4.5 ( nền trắng không quá 6 tháng)
 2. Hộ chiếu bản gốc
 3. CMND ( Photo, công chứng)
 4. Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (bản sao, công chứng)( nếu có)
 5. Chứng minh tài chính: giấy tờ nhà đất (nếu có), sổ tiết kiệm tối thiểu 100.000.000Vnd (nếu có), (bản sao công chứng không quá 2 tháng), hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000Vnd…
 6. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người mời và người xin Visa.
 7. Người bảo lãnh:
 • Thư mời (bản gốc).
 • Giấy bảo lãnh (bản gốc).
 • Lịch trình chuyến đi (bản gốc).
 • Bản sao hộ chiếu (bản gốc).
 • Bản sao thẻ cư trú nếu người mới là không phải là người Argentina.
 • Nếu giữa người mời và người được mời có mối quan hệ họ hàng thì phải có các giấy tờ liên quan chứng minh (giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn…)
 • Bản sao hộ tịch/ Giấy xác nhận hiện đang cư trú tại Argentinatrong 3 tháng gần nhất.
 • Nếu người mời chi trả phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:
 • Xác nhận công việc.
 • Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng.
 1. Chứng minh công việc:
 • Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có (công chứng).
 • Nhân viên: Hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ đi du lịch (bản sao có đóng dấu treo công ty).

Thời gian làm việc trung bình: 7 ngày làm việc.

 

 

CHECK LIST VISA ARGENTINA

(Thương Mại)

 1. 01 ảnh 4.5 x 4.5 ( nền trắng không quá 6 tháng)
 2. Hộ chiếu bản gốc
 3. CMND ( Photo, công chứng)
 4. Giấy đăng ký kết hôn/ly hôn (bản sao, công chứng)( nếu có)
 5. Chứng minh tài chính: giấy tờ nhà đất (nếu có), sổ tiết kiệm tối thiểu 100.000.000Vnd (nếu có), (bản sao công chứng không quá 2 tháng), hoặc số dư tài khoản tại thời điểm hiện tại từ 100.000.000Vnd…
 6. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người mời và người xin Visa.
 7. Người bảo lãnh:
 • Thư mời (bản gốc).
 • Giấy bảo lãnh (bản gốc).
 • Lịch trình chuyến đi (bản gốc).
 • Bản sao hộ chiếu (bản gốc).
 • Bản sao thẻ cư trú nếu người mới là không phải là người Argentina.
 • Nếu giữa người mời và người được mời có mối quan hệ họ hàng thì phải có các giấy tờ liên quan chứng minh (giấy khai sinh, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn…)
 • Bản sao hộ tịch/ Giấy xác nhận hiện đang cư trú tại Argentinatrong 3 tháng gần nhất.
 • Nếu người mời chi trả phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:
 • Xác nhận công việc.
 • Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng.
 1. Chứng minh công việc:
 • Chủ doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh, biên lai nộp thuế 3 tháng gần nhất nếu có (công chứng).
 • Nhân viên: Hợp đồng lao động, bảng lương 3 tháng gần nhất, đơn xin phép nghỉ đi du lịch (bản sao có đóng dấu treo công ty).

Thời gian làm việc trung bình: 7 ngày làm việc.