Mẫu NA11 – Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt...

Bài viết dưới đây Visadep xin giới thiệu đến các bạn mẫu giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam , mẫu NA11 để các bạn có thể tham khảo,...

Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA7 Biểu mẫu NA7 hay mẫu Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm...

Mẫu NA8 – Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước...

Mẫu NA8 Mẫu NA8 hay mẫu tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an...

Mẫu NA6 – Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước...

Mẫu NA6 Mẫu NA6 hay mẫu Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA của Bộ Công an ngày 05 tháng...

Mẫu NA3 – Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập...

Mẫu NA3 Cục quản lý xuất nhập cảnh là đơn bảo lãnh cho thân nhân người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Mẫu này phải nộp tại Cục quản lý xuất nhập...

Mẫu đơn NA2 – công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự...

Mẫu đơn NA2 là công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Trước khi điền mẫu đơn, bạn nên tìm hiểu cách điền...

Mẫu đơn NA1 – Tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam

Trước khi nhập cảnh vào Việt Nam Việt Nam, người nước ngoài cần có phải có công văn nhập cảnh do Cục quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam cấp. Khi được cấp...

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Singapore tại TP.HCM, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Singapore tại TP.HCM, Việt Nam Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM,Việt Nam ở đâu? Chức năng nhiệm vụ của Lãnh sự quán Singapore tại TP.HCM, Việt Nam...

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Philippines tại TP.HCM, Việt Nam

Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Philippines tại TP.HCM, Việt Nam Lãnh sự quán Phillippines tại TP.HCM,Việt Nam ở đâu? Chức năng nhiệm vụ của Lãnh sự quán Phillippines tại TP.HCM, Việt Nam...

Lãnh sự quán Myanmar tại TP.HCM, Việt Nam

Lãnh sự quán Myanmar tại TP.HCM, Việt Nam   Lãnh sự quán Myanmar tại TP.HCM,Việt Nam ở đâu? Chức năng nhiệm vụ của Lãnh sự quán Myanmar tại TP.HCM, Việt Nam là gì? Hãy...

Bài đọc nhiều

Bài viết mới