Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Của Chính Phủ Ý 2021

0
177

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Của Chính Phủ Ý 2021

Deadline: 27/02/2021

học bổng ý

Giới thiệu chung

Bộ Ngoại giao và Tổng cục Hợp tác Quốc tế về Phát triển và Đổi mới Kinh tế Văn hóa cấp học bổng cho năm học 2021-2022. Học bổng được trao cho các khóa học Master’s Degree (Laurea Magistrale hoặc Master’s Degree) tại các Học viện Giáo dục Đại học của Ý – các học viện hoặc tổ chức thuộc sở hữu nhà nước được phê duyệt hợp pháp bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các đối tác của chương trình “Đầu tư tài năng của bạn vào Ý”.

Các ngành học được cấp học bổng: 

 • Khoa học
 • Toán học
 • Giao tiếp
 • Kỹ thuật
 • Kinh tế học
 • Môi trường
 • Nghiên cứu thị giác
 • Sức khỏe
 • Nhân văn học
 • Âm nhạc
 • Đa dạng

Điều kiện

 • Ứng viên phải là sinh viên quốc tế.
 • Ứng viên chỉ có thể nộp đơn đăng ký bởi những người có chứng chỉ học tập thích hợp (bằng Cử nhân) để tham gia vào chương trình cấp bằng thạc sĩ đã chọn (Laurea Magistrale hoặc Master Universitario). Ứng viên phải có bằng Cử nhân.
 • Sinh viên hiện đang học tại trường đại học Ý và những người đã lấy bằng đại học Ý không đủ điều kiện tham gia Chương trình Học bổng Chính phủ Ý.
 • Chỉ những sinh viên đã nộp đơn đăng ký MỘT trong các khóa học sau đại học (Laurea Magistrale hoặc Master’s) có trong chương trình mới có thể đăng ký học bổng Chính phủ Ý.
 • Các ứng viên phải sinh vào hoặc sau ngày 1/1/1994, ngoại trừ các học bổng duy nhất được gia hạn.
 • Chứng chỉ tiếng Anh để làm bằng chứng về trình độ. Ứng viên phải có ít nhất chứng chỉ cấp độ B2 trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Tiêu chuẩn Châu Âu (CEFR).
 • Ứng viên đã có bằng Cử nhân tiếng Anh có thể đăng ký chứng chỉ từ trường đại học của mình, nêu rõ rằng tiếng Anh là phương tiện giảng dạy tại trường đại học / khóa học / khoa đó. Chứng chỉ này có thể được coi là bằng chứng về trình độ thông thạo tiếng Anh.
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Ý là không bắt buộc nhưng sẽ được xem xét trong quá trình tuyển chọn.

Quyền lợi

  • Trợ cấp 900 EURO mỗi quý, số tiền này sẽ được tính vào tài khoản ngân hàng Ý của họ.
  • Khi đến Ý, sinh viên có thể nhận được thông tin chi tiết cụ thể về thủ tục thanh toán học bổng.
  • Phần đầu tiên của học bổng chỉ có thể được nhận sau khi hoàn thành việc đăng ký học tại trường đại học và nộp đầy đủ các giấy tờ theo đúng thủ tục hành chính bắt buộc.
  • Chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế.
  • Các ứng viên đã được trao học bổng theo chương trình ‘Invest Your Talent in Italy’ không phải đóng học phí, ngoại trừ phí khu vực ‘Diritto Allo Studio’, thuế đóng dấu, bất kỳ chi phí nào liên quan đến bảo hiểm tai nạn và trách nhiệm dân sự, chính sách bảo hiểm y tế.

Xem thêm thông tin tại: https://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalentApplication/corsi.asp

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 1

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here