[ Chia sẻ ] Care du học canada vừa đậu 21/08/2019

Hỏi đáp visa[ Chia sẻ ] Care du học canada vừa đậu 21/08/2019
Thủy Vũ hỏi 5 năm trước

Bé này failed lần 1 về tài chinh và sau 2 tháng reapply bổ sung chút ít tài chinh . Bạn đã bị rejected sau 3 tuần . ( 29/7 -21/8 )

Tài chính là 1 vấn đề nan giải khi build up nó nhưng cốt lõi ko phải mới failed lại đập vào cho nhiều mà pass .

Nguồn tiền phải rõ ràng đó là cách thuyết phục lsq nhất . Khó thể mà quy chụp agent sai nhưng tài chinh rớt cho tuổi highschool mấu chốt ở phần income cha/mẹ và passbook hợp lý .

Ko thể 5 cái nhà income total 200 tr/tháng mà passbook có 1 tỷ cho 2,3 năm trung học . Ko lẽ học hết trung học sau đó qay về xây dựng đất nước giàu mạnh . Phải có plans sau trung học làm gì ? Hoc gì? Ở đâu và sẽ học ngành nào ?

Mấy lời chia sẻ , ko ai giống ai , nhưng đọc nhìu nghĩ nhìu cũng là cách để thiết lập hồ sơ cho hoàn chỉnh .

Chia sẻ ,

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here

Your Answer