Trang chủ Tags Hình ảnh tiền yên nhật

Tag: hình ảnh tiền yên nhật

Đồng yên và những mệnh giá tiền ở Nhật Bản

Tiền yên Nhật đang lưu hành hiện nay có 10 mệnh giá bao gồm 2 loại (tiền kim loại và tiền giấy). Để hiểu rõ hơn các bạn hãy cùng tìm hiểu...

Bài viết mới