Trang chủ Tags Hướng dẫn điền mẫu na7

Tag: hướng dẫn điền mẫu na7

Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA7 Biểu mẫu NA7 hay mẫu Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm...

Bài viết mới