Trang chủ Tags Lich visa

Tag: lich visa

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 3/2022

  Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 16/2/2022 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 5/2021

 Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 08/4/2021 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 12/2020

  Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 21/11/2020 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 11/2020

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 12/10/2020 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 11/2020...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 07/2020

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 09/06/2020 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 06/2020

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 11/05/2020 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 05/2020

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 06/04/2020 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 04/2020

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 09/03/2020 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 03/2020

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 10/02/2020 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 02/2020

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 09/01/2020 đã có lịch cấp chiếu kháng di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong...

Bài viết mới