Hợp đồng tín dụng tiếng Anh là gì?

0
810
- Advertisement -

Hợp đồng tín dụng tiếng Anh là gì?

Định nghĩa

Hợp đồng tín dụng (tiếng Anh: facility agreement) là những hợp đồng cho vay tài sản được thoả thuận giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.

  • Phiên âm: /fəˈsɪl.ə.ti əˈɡriː.mənt/.

Hợp đồng tín dụng là văn bản thoả thuận giữa tổ chức tín dụng (bên cho vay) với khách hàng (bên vay) nhằm xác định quyền và nghĩa vụ giữa các bên theo quy định của pháp luật. Hợp đồng tín dụng được sử dụng chủ yếu trong ngân hàng.

Từ vựng liên quan đến hợp đồng tín dụng

  • Account party /əˈkaʊnt ˈpɑː.ti/: Bên mở thư bảo lãnh tín dụng.
  • Applicant /ˈæp.lɪ.kənt/: Người yêu cầu mở thư tín dụng.
  • Beneficiary /ˌben.əˈfɪʃ.ər.i/: Người thụ hưởng.
  • Agency office /ˈeɪ.dʒən.si ˈɒf.ɪs/: Văn phòng đại diện.
  • Agricultural loan /ˌæɡ.rɪˈkʌl.tʃər.əl ləʊn/: Khoản vay nông nghiệp.
  • Null and void /nʌl ənd vɔɪd/: Không có giá trị pháp lý.
  • Take effect /teɪk ɪˈfekt/: Có hiệu lực.
  • Transaction /trænˈzæk.ʃən/: thương vụ, giao dịch.
  • Single property /ˈsɪŋ.ɡəl ˈprɒp.ə.ti/: Tài sản riêng biệt.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

- Advertisement -

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

- Advertisement -
CÔNG TY TNHH VISA ĐẸP
Bạn Cần Tư Vấn Làm hộ chiếu ONLINE Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 0903.782.118

Bạn Cần Tư Vấn Gia Hạn Visa, Thẻ Tạm Trú, Lao động, Đầu Tư, Thăm Thân Nhân Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 0903.782.118

Bạn Cần Tư Vấn Xin Visa Đi Các Nước Toàn Quốc 

GỌI NGAY: 0903.782.118

Bạn Cần Tư Vấn Tour Du Lịch, Vé Máy Bay  

GỌI NGAY: 0903.782.118

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here