Receipt number là gi?

Receipt number là là số biên nhận hồ sơ hay số hồ sơ nhập tịch và di trú bắt đầu bằng 3 chữ và 10 số theo sau:

  • EAC: Vermont Service Center
  • LIN: Nebraska Service Center
  • SRC: Texas Service Center
  • MSC: Missouri Service Center

Nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình thì (theo liên kết tại đây) Bạn điền số Receipt number của mình là được.

Check thông tin bằng Receipt number
Check thông tin bằng Receipt number

Bài viết liên quan:

Rate this post