Yêu nước tiếng Nhật là gì?

0
12
- Advertisement -

Yêu nước tiếng Nhật là gì?

Dịch nghĩa

Yêu nước tiếng Nhật là aikoku (愛国). Yêu nước là một giá trị truyền thống quý báu của dân tộc dành cho quê hương đất nước luôn đoàn kết, gắn bó, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau để chống lại chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.

Từ vựng và mẫu câu tiếng Nhật liên quan yêu nước.

  • Aikoku (愛国): Yêu nước.
  • Aikokushin (愛国心): Lòng yêu nước.
  • Aikokusha (愛国者): Người yêu nước.
  • Aikoku shugi (愛国主義): Chủ nghĩa yêu nước.
  • 愛国心の強い民族。Aikokushin no tsuyoi minzoku.

(Một tinh thần yêu nước sâu sắc.)

  • 教育を通じて子どもたちに愛国心を育てる必要性。Kyōiku o ūjite kodomo tachi ni aikokushin o sodateru hitsuyō sei.

    (Nên dạy chiên trẻ em lòng yêu nước thông qua việc giáo dục.)

bài viết được biên tập bởi visadep.vn

- Advertisement -

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Nhấn vào ngôi sao để đánh giá.

Xếp hạng trung bình 0 / 5. Số phiếu: 0

- Advertisement -

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here